Romanian Conjugation

Cum mă diminuam

Decăderea lui Denny Crane mi-ar diminua moștenirea. For Denny Crane to slip, it would diminish my legacy. Dacă te-ar auzi vorbind despre bizonul de nichel, le-ar diminua populația mai mult, intenționat.

Traducere "diminua" în engleză

If the bison on the nickel could hear you talk about them, they would diminish their population even further on purpose. Adăugarea de apă sau alt agent reducător adecvat poate diminua formarea de peroxizi.

cum mă diminuam sunt disperată să pierd rapid în greutate

The addition of water or an appropriate reducing agent can reduce peroxide formation. Bromura de metil se foloseşte pentru sterilizare împotriva bolilor, bacteriilor şi viruşilor periculoşi, care pot diminua fertilitatea solului. Methylbromide is used for sterilization against cum mă diminuam and harmful viruses or bacteria, which can decrease soil fertility. Diferența dintre rate s-ar putea diminua în cazul societăților cu un profil de creditare bun. The difference in rates might decrease for companies with good credit ratings.

Ea va diminua ta capacitatea mentală de a gândi. She will diminish your mental capacity to think.

Dar moartea lui nu ma diminua. But his death didn't diminish me.

cum mă diminuam dieta tatoiu

Motivele unei relocări sunt numeroase, dar prin implicarea în îndepărtarea acestora le putem diminua şi astfel anula decizia mutării. The reasons for relocation are numerous, but through the implication in their removal we can diminish them and thus cancel the decision of moving away.

Dar scrisoarea le pot diminua luând remedii din plante.

But the letter can diminish them by taking herbal remedies. Nici oamenii, cum mă diminuam demonii nu pot diminua valaditatea legii morale. Neither men nor demons can diminish the validity of that eternal moral law. Dar niciunul din aceşti factori nu a putut diminua inovaţia fundamentală a egalităţii constituţioinale şi legale din regiune. But none of these factors diminish the fundamental innovation of constitutional and legal equality in the region.

cum mă diminuam cum a pierdut amber toată greutatea ei

Pentru marea majoritate a americanilor, standardele de viață și așteptările se vor diminua. For the vast majority of Americans, standards of living and expectations will diminish. Mai jos sunt moduri de valoroase pe care le pot diminua deșeurile:.

cum mă diminuam câștiga greutate apoi pierde grăsime

Below are valuable ways you can diminish your waste:. Alt argument ce s-a folosit e că contracepţia va diminua numărul avorturilor. Another argument that has been used is that contraception will diminish the number of abortions.

La rândul său, acest lucru va diminua costurile, conducând la reducerea preţurilor. This, in turn, will reduce costs and lead to lower prices. Frecvența mare a situațiilor de avarie cauzate de defectarea echipamentelor de control-comandă și semnalizare va diminua siguranța sistemului.

cum mă diminuam pierdere în greutate bariatrică columbus ga

Frequent occurrences of degraded situations caused by failures of control-command and signalling equipment will decrease the system safety. Acest lucru va diminua şi distrugerile cauzate mediului înconjurător. This would also reduce damage to the environment. Astfel s-ar putea chiar diminua garanțiile de protecție a datelor pentru persoane.

It may thus even diminish the data protection safeguards for individuals. Care ar diminua utilitate ca un spion, mi-ar imagina. Which would diminish your utility as a spy, I'd imagine.

Cum să te calmezi când ești stresat: metode de diminuare a stresului

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

cum mă diminuam slimming klinik di jakarta

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.